Disclaimer

Copyright
Het auteursrecht van de content van deze website berust bij Soapweer B.V. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Soapweer B.V.

Disclaimer
De content is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet voorkomen dat de verstrekte informatie niet correct en/of up-to-date is. Soapweer B.V. kan dientengevolge niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie. Soapweer B.V. kan niet garanderen dat de website of de servers die de site beschikbaar maken, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Privacy policy 
De persoonlijke gegevens die u op onze website invult, zullen slechts voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Uw ingevulde gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Wel kunnen de gegevens gebruikt worden om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u hier melding van maken. De volledige privacy policy kunt u hier downloaden.

 

SoapSynergy is een geregistreerd handelsmerk van Soapweer B.V.