Categorie: SoapSynergy NL

(Top) sport

Op het gebied van (top)Sport wordt SoapSynergy ingezet om met name neuromotorische processen die het menselijk bewegingsgedrag aansturen te monitoren en inzichtelijk te maken mocht er bijvoorbeeld sprake zijn van een blessure. Met de software kun je de neuromotorische processen identificeren als de neuromotorische flexibiliteit en capaciteit kwantificeren. Hiermee verkrijg je informatie die bijvoorbeeld aangeeft […]

Lees verder

Wetenschappelijk onderzoek

Op het “Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour” en “Donders Graduate School for Cognitive Neuroscience” aan de Radboud Universiteit Nijmegen wordt SoapSynergy gebruikt voor fundamenteel motorisch onderzoek voor fundamenteel motorisch onderzoek naar processen die ten  grondslag liggen aan bewegingen, balanceren, stabiliteit, coördinatie en onze interacties met de omgeving en andere mensen. Download Solution space: […]

Lees verder

Fysiotherapie

In de fysiotherapie praktijk wordt SoapSynergy ingezet om menselijk bewegingsgedrag op uitkomst en coördinatie niveau objectief te kwantificeren om daarmee inzicht te verkrijgen in perceptuo-motor leerprocessen. SoapSynergy kan worden ingezet om inzicht te krijgen in het bewegingsgedrag in tal van mogelijkheden, bijvoorbeeld; pre-en post-tests bij (totale knie- heup)protheses, distorsies, lage rugklachten en cervicale klachten. Referenties […]

Lees verder